מעוניין לקבל הצעות לביטוח סיעודי משלים מחברות ביטוח בישראל


מידע על הראל ביטוח סיעודי


הראל ביטוח סיעודי – הופך את המשלים למושלם

במדינת ישראל קיים ביטוח סיעודי בסיסי מאוד לכל אזרח, כמו גם האפשרות לביטוח סיעודי במסגרת השב"ן (שירותי הביטוח המשלים של קופות החולים). למרבה הצער, אין ביכולתם של ביטוחים אלה לספק במלואם את צורכיהם של חולים סיעודיים, ופעמים רבות הופכים אלה לנטל על בני משפחתם, או נאלצים לממש את כל חסכונותיהם עבור תשלומים בעבור שהות במוסד סיעודי או החזקת מטפל סיעודי פרטי.

למי מתאים ביטוח סיעודי הראל?

ביטוח סיעודי הראל -Harel Golden Care מיועד למי שמחפשים ביטוח משלים לביטוח הסיעודי הממלכתי ולביטוח הסיעודי של קופות החולים (שב"ן). בנוסף, מיועד הביטוח הסיעודי של הראל כהשלמה לבעלי ביטוח סיעודי קולקטיבי או כל ביטוח סיעודי אחר, המסתיים לאחר שלוש שנים (36 חודשים) או חמש שנים (60 חודשים), במטרה לספק ביטוח סיעודי אלטרנטיבי נוסף, שימשיך לאפשר למבוטח חיים בכבוד תוך קבלת הטיפול לו הוא נדרש.

מהו הראל ביטוח סיעודי וכיצד מאפשר חיים בכבוד גם במצב זה?

הראל ביטוח סיעודי הוא למעשה ביטוח משלים לביטוח הסיעודי של קופת החולים, במסגרתו יוכל המבוטח להמשיך ולקבל שירותי סיעוד גם לאחר שתחלוף תקופת המקסימום שיקבל דרך הביטוח הסיעודי של קופות החולים. באמצעות הראל ביטוח סיעודי, יוכל המבוטח לדעת כי צרכיו ימשיכו להיות מסופקים במלואם, כמו גם החופש של בני משפחתו מלסעוד אותו. חשוב לדעת, כי הראל ביטוח סיעודי מתאים בכל מצב בו הופך המבוטח לסיעודי, בין אם מדובר בסיעוד עקב גיל מאוחר וזקנה, מחלה קשה, תאונה או פעולת טרור.

ביטוח סיעודי הראל – Harel Golden Care מיועד למצטרפים מגיל 3 עד 70 ואינו מצריך תקופת אכשרה (תקופת המתנה בין כניסת הביטוח לתוקף ועד להחלתו). כל המצטרף אל ביטוח סיעודי הראל יכול לבחור באחד משני מסלולים – מסלול פרמיה קבועה או מסלול פרמיה מוגדלת, המתאימה למצטרפים עד גיל 60 בלבד. חשוב לדעת, כי מבוטחי הראל ביטוח סיעודי יכולים לבחור לעבור בין המסלולים מבלי שידרשו להצהרת בריאות חוזרת ולתקופת אכשרה. harel.co.il

נקודות חשובות המאפיינות את תוכנית הראל ביטוח סיעודי

 1. כספי ביטוח סיעודי הראל אינם קשורים בכל קצבה נוספת שמקבל החולה (דוגמת כספי ביטוח לאומי) ואינם סותרים זה אל זה (אין כפל ביטוחי).
 2. סכום הקצבה החודשית שיקבל המבוטח בתוכנית הראל ביטוח סיעודי תלוי בסכום, שנקבע בפוליסה בעת חתימתה. סכום זה יהיה עד לגובה 20,000 ₪.
 3. בעת שהופך המבוטח לחולה סיעודי, הוא אינו נדרש עוד לשלם את כספי הפרמיה עבור הראל ביטוח סיעודי, על אף שימשיך לקבל את כספי הקצבה המגיעים לו במסגרתה.
 4. מה עוד יקבל המבוטח במסגרת ביטוח סיעודי הראל?

  ביטוח סיעודי הראל מבטיח למבוטחיו גם שירותים נוספים המוענקים לו בנוסף לקצבת הסיעוד החודשית. בין שירותים אלה אפשר למצוא מטפל או מטפלת סיעודיים למצב הביניים עד שיקבל אישור מהמוסד לביטוח לאומי וסיוע בקבלת מטפל ישראלי או מטפל זר במידת הצורך. במידה ויבחר המבוטח להתאשפז במוסד סיעודי, יוכל לבחור בעצמו את המוסד הרפואי. במידת הצורך, יוכל המבוטח לקבל את סיועם של אנשי המקצוע בחברת הראל, על מנת שיסייעו לו במציאת המוסד הסיעודי המתאים ביותר לצרכיו.

  ביטוח סיעודי הראל מאפשר גם קבלת ייעוץ פסיכולוגי למבוטח ובני משפחתו, על מנת להתמודד עם המצב הסיעודי החדש אליו נקלעו. בנוסף, יוכל המבוטח ובני משפחתו לקבל את עזרת ביטוח סיעודי הראל בהזמנת תרופות לבית המבוטח, וכן לקבל שירותי מעבדה וחיסונים בביתו של החולה הסיעודי, זאת על מנת למנוע את הצורך בהעברתו לקבלת טיפולים רפואיים אלה.

  חברת הביטוח הראל מציע מגוון רחב של ביטוחים מסוגנים שונים, לחצו על הקישור למידע ולהצעות מחיר :

  הראל חברת ביטוח, הראל ביטוח בריאות, הראל ביטוח חיים, הראל חברה לביטוח רכב, ביטוח חול הראל