מעוניין לקבל הצעות לביטוח חיים מחברות הביטוח המומלצות בישראל?


מידע על כלל ביטוח חיים

כלל ביטוח חיים – להיות בטוחים עם גב חזק

מטרתו של כלל ביטוח חיים הוא להבטיח כי במקרה וילך המבוטח לעולמו בטרם עת, יוכלו בני משפחתו להמשיך ולשמור על אותה רמת חיים כלכלית טרם המקרה המצער. באמצעות כלל חיים ניתן להיערך מראש לחיים שאחרי, ליצור קרקע כלכלית מרופדת עבור בני המשפחה, ולדעת כי לא ידעו מחסור. חברת הביטוח כלל מציעה ביטוחי חיים בסיסיים מגוונים כמו גם תוספות והרחבות לפי צורך.

מהם המוצרים הנכללים תחת מטריית כלל חיים?

מטריית כלל חיים כוללת בתוכה מגוון מוצרים, שנועדו לטפל במקרים בהם המבוטח הולך לעולמו או מאבד את יכולת ההכנסה שלו:

  1. ביטוח כלל חיים למקרה מוות – במקרה והמבוטח הולך לעולמו יוכלו בני משפחתו לקבל פיצוי כספי חד פעמי או קיצבה חודשית, בהתאם לבקשת המבוטח בפוליסה. גובה הפיצוי החד פעמי או הקצבה החודשית מוגדרים מראש בפוליסה ומשולמים לאורך התקופה שנקבעה (גם פיצוי חד פעמי ניתן לחלוקה לתשלומים לתקופה של שנה עד חמש שנים).
  2. ביטוח כלל חיים למקרה מוות מתאונה – במסגרת ביטוח זה יזכו שאריו של המבוטח בסכום חד פעמי כפיצוי על האובדן הפתאומי שחוו.
  3. כלל ביטוח חיים למי שאינו יכול לרכוש ביטוח חיים רגיל – במרבית חברות הביטוח נדרש כל מבוטח להציג הצהרת בריאות בעת שמגיש בקשה לביטוח חיים. מי שאינם בריאים והצהרת הבריאות שלהם מציפה בעיות בריאותיות קשות, עלולים להיתקל בסירוב אצל חברות הביטוח האחרות או בתנאי פוליסה מחמירים. כלל ביטוח חיים מציע למבוטחים שאינם בריאים תוכנית ביטוח חיים המותאמת לצרכיהם באופן מדויק, בתנאים מצוינים המבטיחים שקט נפשי למבוטח ולבני משפחתו.
  4. כלל חיים להחזר הלוואות במקרה מוות – כלל חיים מציעה הרחבה לביטוח החיים הבסיסי, במסגרתו מובטח כי במידה וילך המבוטח לעולמו, תיקח חברת הביטוח על עצמה את החזר הלוואותיו ותשחרר את בני המשפחה מהצורך לדאוג לנושא זה (בדומה למוצר כלל ביטוח משכנתא שיפורט בהמשך).
  5. ביטוח אובדן כושר עבודה בעקבות נכות – מוצר ביטוחי נוסף מבית כלל חיים, המבטיח כי במקרה נכות או מחלה קשה, שבעקבותיה המבוטח אינו יכול להמשיך ולעבוד, יוכל לקבל פיצוי בדמות סכום חד פעמי. כלל ביטוח חיים מציעה במקרה זה את האפשרות לקבל חלק מהסכום שנצבר בביטוח החיים עוד בחייו של המבוטח.
  6. ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועית. מוצר מבית כלל חיים המאפשר למבוטחים לקבל פיצוי במידה ואינם יכולים לעסוק עוד במקצוע אליו הוכשרו, ובו עסקו בחמש השנים שקדמו לאירוע בגינו הופעל הביטוח.
  7. כלל חיים – ביטוח למחלות קשות למבוטח או לילדיו – כלל ביטוח חיים מציעה פוליסת ביטוח, המבטיחה פיצוי חד פעמי במקרה בו המבוטח או מי מילדיו באחת מהמחלות הקשות המוגדרות בפוליסה, עובר תאונה או אירוע רפואי קשה.

כלל ביטוח משכנתא – כיסוי הכרחי וחשוב

מוצר נוסף מבית כלל ביטוח חיים הוא כלל ביטוח משכנתא הכולל שני מרכיבי ביטוח מרכזיים – כלל ביטוח משכנתא שהוא ביטוח חיים וכן כלל ביטוח מבנה שהוא ביטוח מבנה.

כלל ביטוח משכנתא מבטיח, כי במידה והמבוטח ילך לעולמו, יקבל הביטוח על עצמו את החזר ההלוואה באופן מלא, כך ששאריו של המבוטח לא ידרשו לשאת בהן. רכיב נוסף של כלל ביטוח משכנתא בתחום ביטוח החיים הוא למקרה אובדן כושר עבודה – גם במקרה זה תיקח חברת הביטוח את תשלומי המשכנתא על עצמה, כך שהמבוטח שנפגע יוכל להיות פטור מהמשך התשלומים במצב קשה זה.

כלל ביטוח משכנתא כולל כאמור גם ביטוח מבנה שמטרתו לפצות את נותני המשכנתא במקרה של שריפה, שיטפון, הצפה, או כל פגיעה משמעותית אחרת בנכס. חשוב להבין, כי כלל ביטוח משכנתא אינו ביטוח תכולה, וכי אינו נועד לפצות את בעלי הנכס, כי אם את הגוף שמאחורי המשכנתא עצמה.

ביטוח חיים זה עניין רציני שאין להקל בו ראש, פנו לצוות המומחים שלנו לקבלת ייעוץ מקצועי.

כלל חברת ביטוח, כלל ביטוח סיעודי, כלל ביטוח בריאות