i ביטוח הינו אתר מוביל בישראל למידע מקיף בתחום הביטוחים השונים. האתר מאפשר לכם לקבל הצעות מחיר חינם למגוון רחב של ביטוחים, מחברות הביטוח המובילות בישראל. עתה, כל שתצטרכו לעשות, הוא לבחור את הצעת הביטוח המשתלמת ביותר עבורכם.

מעוניין לקבל הצעות לביטוח סיעודי?

הגדרת אדם כסיעודי מגדירה את אי היכולת שלו לבצע את פעולות היומיום הפשוטות באופן עצמאי. מדובר ביכולת להתלבש, לאכול, ללכת ולהתנהל בבית באופן חופשי ובטוח. אולם מה מקבל אדם כשהוא הופך לסיעודי? על מה אחראית מדינת ישראל? לכמה שעות שבועיות זכאי החולה הסיעודי? ומה מקנה חוק ביטוח סיעוד במקרה שמועסק עובד ישראלי? במקרה ואתם או היקרים לכם הפכתם לחולים סיעודיים, מאמר זה יבהיר בדיוק למה אתם זכאים על פי חוק ביטוח סיעוד וכמה היא גמלת סיעוד בכסף.

חוק ביטוח סיעוד – האם הוא מספיק בכדי לכסות את צרכיו של חולה סיעודי?

מטרתו של חוק ביטוח סיעוד הוא לאפשר סיוע טיפולי, שאינו כספי, למי שמוכיח כי הוא נדרש לסיוע בפעולות היומיום הבסיסיות ביותר. על פי חוק ביטוח לאומי גמלת סיעוד אינה גמלת סיעוד בכסף, כי אם סיוע בשעות שבועיות של מטפל. להלן התנאים לקבלת סיוע על פי חוק ביטוח סיעוד:

 1. גברים מעל גיל 67 ונשים מעל גיל 64. על פי סעיף זה, מי שהפך לחולה סיעודי בשל מחלה קשה או פציעה לפני גיל זה, אינו יכול לזכות בעזרת ביטוח לאומי גמלת סיעוד אינה מגיעה לו.
 2. חוק ביטוח סיעוד מיועד רק עבור מי שמתגוררים בביתם ולא במוסד סיעודי, או מי שמתגוררים בבית אבות שאינו מוגדר כמוסד סיעודי (ואין בו מחלקה סיעודית).
 3. כמו כן, גמלת סיעוד בכסף אפשרית רק למי שאינו מקבל קצבת סיעוד או קצבה לשירותים מכל מקור אחר (דוגמת ביטוח לאומי).
 4. על פי חוק ביטוח לאומי גמלת סיעוד אפשרית רק למי שעומד במבחן ההכנסות. התקרה למבחן ההכנסות הוא השכר הממוצע במשק (ליחיד) או פעם וחצי השכר הממוצע (לזוג). במידה והנדרש לסיוע לא עבר את מבחן ההכנסות, הוא יהיה זכאי לקבל גמלת סיעוד בכסף בגובה 50% מהגמלה הקבועה בחוק.
 5. תנאי אחרון וחשוב – על פי חוק ביטוח לאומי גמלת סיעוד ניתנת רק למי שעבר את מבחן התלות המבוצעת על ידי אנשי הביטוח הלאומי. במהלך מבחן זה נבדקת מידת עצמאותו של החולה הסיעודי, ונבדק האם הוא נדרש לעזרה בכל פעילויות היומיום שלו במשך כל שעות היממה. על פי החלטת הבוחנים יוגדר היקף השעות השבועיות של הסיוע לו זכאי החולה. בכל מקרה, היקף סיוע זה לא יעלה על 18 שעות שבועיות.

ביטוח לאומי גמלת סיעוד – מה גובהה?

גמלת סיעוד בכסף מוענקת למי שעברו את כל המבחנים שנזכרו לעיל ומוגדרת בשלושה מישורים:

 1. 9.75 שעות שבועיות למי, שהוגדר כי נדרש לעזרה רבה ונמצא כי הוא זקוק להשגחה.
 2. 16 שעות שבועיות למי שנדרש לעזרה רבה ברוב שעות היממה. במידה והמטפל באותו אדם הוא עובד ישראלי, יקבל גמלת סיעוד בכסף של 3 שעות שבועיות נוספות.
 3. 18 שעות שבועיות למי שנמצא, כי תלוי לחלוטין בעזרה חיצונית בכל פעולות היומיום ולאורך כל שעות היממה. במידה והמטפל באותו אדם הוא עובד ישראלי, יקבל גמלת סיעוד בכסף של 4 שעות שבועיות נוספות.

אילו שירותים מקבל חולה סיעודי על פי חוק ביטוח סיעוד?

על פי ביטוח לאומי גמלת סיעוד כוללת את השירותים היומיומיים, להם זכאים מי שאינם יכולים לבצע את פעולות היום יום בעצמם:

 1. סיוע בפעולות היומיות (קימה, הליכה, התלבשות, רחצה, אכילה, פינוי הפרשות).
 2. אספקת חיתולים חד פעמיים.
 3. שירותי כביסה ומשדר מצוקה.
 4. מימון ביקורים במרכזי יום לקשישים.
 5. גמלת סיעוד בכסף למימון עובד זר.

רוצים לדאוג לעתידכם? מעוניינים לקבל הצעות אטרקטיביות לביטוח סיעודי פרטי? כל שעליכם לעשות הוא למלא טופס קצר ופשוט המופיע בתחתית הדף וכך ללא כל התחייבות מצידכם תוכלו לקבל 3 הצעות חינם עבור ביטוח סיעודי פרטי מחברות הביטוח המובילות בישראל. עתה, כל שתצטרכו לעשות הוא לבחור את ההצעה האטרקטיבית ביותר עבורכם מבין ההצעות שתקבלו. תנו לחברות הביטוח לרדוף אחריכם.

ביטויים קשורים: השוואת ביטוח סיעודי, הראל

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ או כל סוג של המלצה.