קבל הצעות לביטוח סיעודי מחברות ביטוח בישראל


מידע על ביטוח סיעודי מנורה

מנורה ביטוח סיעודי – מבטיחה את עתידו של המבוטח.

תחום הביטוח הסיעודי נחשב למורכב יחסית בשוק הביטוחים בישראל, זאת לנוכח ריבוי הגורמים המספקים ביטוחים מסוג אלה, הכוללים גם את הביטוח הסיעודי הממשלתי (המתקבל דרך ביטוח לאומי), ביטוחים סיעודיים משלימים של השב"ן (קופות החולים) וכן שוק ביטוחי הסיעוד הפרטיים, דוגמת מנורה ביטוח סיעודי. חשוב להבין את עקרונותיו של ביטוח מנורה סיעודי, על מנת שכל מבוטח ידע מהן הזכויות העומדות לו ביום שיוגדר כחולה סיעודי.

פוליסת ביטוח סיעודי מנורה – מוכנה תמיד ליום פקודה

פוליסת ביטוח סיעודי מנורה קרויה "הבטחה לעתיד – סיעודית", ובגינה זכאי המבוטח לכיסוי הוצאות הטיפול הסיעודי בו מיום שהוגדר כחולה סיעודי. יתרונו הגדול של ביטוח מנורה סיעודי הוא ביכולתו של המבוטח להתאים אותו לצרכיו באופן מלא בעת הגדרת הפוליסה. לדוגמא, המבוטח יכול לבחור את גובה הפיצוי החודשי שיבחר לקבל בעת הפעלת הביטוח (בסכומים שבין 3000 ₪ לחודש ועד תקרה של 20,000 ₪) וכן יוכל לבחור בין תקופת פיצוי של 3 שנים, 5 שנים או למשך כל ימי חייו. בנוסף, יכול המבוטח במסגרת ביטוח סיעודי מנורה לבחור בקבלת שיפוי במקום פיצוי, כלומר – קבלת כספים כנגד הצגת קבלות על הוצאות רפואיות. עם זאת, חשוב לדעת כי השיפוי מכסה עד כ-80% מההוצאות הרפואיות ועד לתקרה של כ-50,000 ₪. מנורה ביטוח

בעת החתימה על פוליסת ביטוח סיעודי מנורה יבחר המבוטח אם מעוניין בתקופת המתנה של חודש או חודשיים (תקופת המתנה היא משך הזמן שבין הגדרת החולה כסיעודי ועד לתחילת תשלומי הביטוח). כמו כן, יבחר המבוטח האם הוא מעוניין בתשלום פרמיה חודשית קבועה או משתנה. menora

הרחבה פוליסת ביטוח סיעודי מנורה כוללת ייעוץ סיעודי, מתן עזרה במציאות עובד או מטפל זר, סיוע בהזמנת ציוד סיעודי עבור המבוטח, וכן סיוע באיתור מוסד סיעודי מתאים באם יבחר להתאשפז במוסד מסוג זה במקום להיות מטופל בביתו.

מהם העקרונות של מנורה ביטוח סיעודי?

  1. חברת מנורה מגדירה חולה סיעודי בדומה להגדרת הביטוח הלאומי – אי יכולת לבצע שלוש מתוך שש פעולות המוגדרות כבסיסיות ויומיומיות (לאכול, להתרחץ, לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, ללכת ולהתפנות), או שתי פעולות במידה והחולה אינו שולט בסוגרים. בנוסף, חולה סיעודי הוא מי שסובל ממחלת האלצהיימר. חשוב לדעת, כי ביטוח סיעודי מנורה מגדיר חולה סיעודי גם כמי שנפגע כתוצאה ממחלה, מתאונת דרכים או תאונת עבודה.
  2. יחד עם זאת, פוליסת מנורה ביטוח סיעודי מגדירה רשימת חריגים, בגינה לא יוכר המבוטח כחולה סיעודי. בין חריגים אלה נמנים הגעה למצב סיעודי עקב ניסיון התאבדות של המבוטח, פגיעה בפעולת טרור, שימוש בסמים, התמוטטות עצבים או כל ניסיון לפגיעה עצמית.
  3. מנורה ביטוח סיעודי אינה דורשת תקופת אכשרה מהמבוטח, ולמעשה ביטוח סיעודי מנורה נכנס לתוקף מיום החתימה על הפוליסה.
  4. בעת שמקבל המבוטח את הפיצוי הביטוחי, שהוא זכאי לו באמצעות ביטוח סיעודי מנורה, הוא אינו נדרש עוד לשלם את הפרמיה בעבור ביטוח זה.
  5. בעת החתימה על הפוליסה נדרש המבוטח למלא הצהרת בריאות, בה הוא מספק פרטים אודות מצבו הרפואי (עישון, ניתוחים בעבר, מחלות משפחתיות, טיפולים רפואיים בעבר ובהווה ואחרים) וכן, מגדיר מיהו המוטב שיזכה לקבלת הפיצוי במקרה שילך לעולמו.
  6. תשלומי ביטוח סיעודי מנורה אינם מקוזזים או קשורים לכל קצבה אחרת שמקבל המבוטח בתוקף ביטוחים סיעודיים אחרים שברשותו (כולל הקצבה הסיעודית המתקבלת מהביטוח הלאומי).
  7. במידה ונדרש המבוטח להפעלת הביטוח, עליו להגיש טפסים מתאימים מיד לאחר שהוגדר כחולה סיעודי. בין הטפסים נמצאת תביעת הביטוח וכן הצהרת רופא אודות מצבו הרפואי.

לסיכום, כשמדובר בביטוח ככלל ובביטוח סיעודי בפרט, חשוב לאתר את הסוכן ביטוח הנכון שיטפל בהצעה שלכם וחלילה במקרה תביעה, לכן, תנו למומחים שלנו לסייע. השאירו פרטים ונשמח לסייע.

מנורה חברת ביטוח, מנורה ביטוח בריאות, מנורה ביטוח חיים, ביטוח נט