ברוכים הבאים לאתר i ביטוח

השימוש בשרותי האתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומהווה הסכמה להם.

תנאי שימוש כללים

הגלישה והשימוש באתר זה, על המידע אשר מצויי בו מעת לעת (להלן: "האתר"), הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן ובכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים:

תאור האתר

 • האתר משמש להעברת אינפורמציה פיננסית לגולשי ומבקרי האתר (משתמשים) לבין מוסדות פיננסים שונים וחברות ביטוח המציעים שירותים שונים בתחום הפיננסי והביטוח ללא עלות מצד המשתמשים.
 • האתר הוא אתר תוכן ואינפורמציה בלבד ואינו עוסק בכל הקשור לייעוץ פנסיוני, יעוץ השקעות או סוכנות ביטוח. האתר אינו בעל רישון של יעוץ /שיווק פנסיוני/סוכנות ביטוח/חברות ביטוח/סוכן ביטוח
 • אין לראות במידע המופיע באתר כייעוץ כל שהו.
 • השירותים אותם מעניק האתר הינם חינם לגמרי ללא כל התחייבות או הסכמה של המשתמש שמילא את פרטיו האישיים ושלח את הטופס.

תנאי שימוש באתר

 • המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות.
 • משתמש הממלא טופס השארת פרטים באתר, נותן את הסכמתו לאתר למסור את פרטיו כפי שמילא בטופס הרלוונטי, לחברות הביטוח, נציגיהם ולגופים הפיננסים אשר יקבלו את פרטי המשתמש יהיו רשאים לפנות לגולש שמילא את הטופס על פי שיקול דעתם הבלעדי ואינם מתחייבים לפנות ו/או לספק שירות למשתמש.
 • כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריות הגולש בלבד וכי ידוע לו כי בעלי האתר לא יהיו אחראים בגין כל טענה כל שהיא, בין טענה ישירה ובין עקיפה, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר.
 • התנהלותו של המשתמש שמילא טופס קשר עם חברות הביטוח, סוכנויות הביטוח או נותני השירותים הפיננסים השונים היא אך ורק בהתאם לשיקול דעתו ובאחריותו ללא קשר לאתר ולבעליו.
 • כל הנוסחים המופיעים באתר – מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

זכויות יוצרים

 • © תוכנו ועיצובו של אתר האינטרנט איי ביטוח, מוגן בזכויות יוצרים.
 • אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לשדר, כל חלק שהוא מהחומר באתר זה ללא אישור מכתב מבעלי האתר. כל המידע המופיע באתר הוא שייך בבלעדיות לבעלי האתר. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיהם של כל צד שלישי המפרסם תכנים ומידעים באתר, בהתאם להסכמים שונים בין האתר לבינו.

הגבלת אחריות והצהרת פרטיות

 • בעלי האתר נוקטים באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון תמידי של פריצה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לגולשים שמילאו טופס בעם תתרחש פריצה למאגר הנתונים.
 • אין לראות במידע הכלול באתר משום ייעוץ/שיווק השקעות והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
 • המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב, המרכז בישראל.

למען ספק, לבעלי האתר אין רישיון משווק יועץ פנסיוני ורישיון ביטוח כל שהו אין האתר מעניק שרותי יעוץ ושיווק פנסיוני ו/או ביטוחי.