מעוניין לקבל הצעות לביטוח חיים מחברות הביטוח בישראל?


מידע על מגדל ביטוח חיים

מגדל ביטוח חיים – לעשות ביטוח כהלכתו

מטרתה של תוכנית מגדל חיים, תוכנית ביטוח החיים של חברת מגדל, היא לאפשר למבוטחיה את השקט הנפשי, והידיעה כי הם ויקיריהם מכוסים בפני מקרה מוות לא צפוי, מחלה קשה או כל מקרה של אובדן כושר עבודה. תוכנית מגדל חיים מבטיחה, כי בשעת הצורך יקבל המבוטח או שאריו את הכספים שנצטברו בביטוח, על מנת שיוכלו להמשיך את חייהם ברמת החיים שהורגלו לה קודם הפעלת הביטוח.

מהם הפתרונות המוצעים במסגרת מגדל ביטוח חיים?

העיקרון של מגדל ביטוח חיים הוא פשוט ומובן – באמצעות תשלום פוליסה חודשית רוכש המבוטח לעצמו ביטוח מגדל חיים בסיסי, כשאליו הוא יכול להוסיף תוספות שיפורטו מיד. כאשר נדרש להפעיל את ביטוח מגדל חיים בשל אירוע שבגינו הוא מוגדר, יקבלו המבוטח או שאריו את הכסף שנצבר.

משמעותו של מגדל ביטוח חיים הוא לקיחת אחריות של המבוטח על עצמו ועל קרוביו, זאת על מנת להבטיח, שבמקרה וילך לעולמו, חלילה, לא יקלעו שאריו למצוקה כלכלית בנוסף על הטרגדיה שבאובדן. כך גם לגבי מקרי אובדן כושר עבודה, במידה והמבוטח מחליט לכלול אותו במסגרת מגדל חיים – אם חלילה יחלה המבוטח במחלה המונעת את המשך עבודתו, ישלם ביטוח מגדל חיים את המשכורת שקיבל המבוטח טרם שחלה.

מהן האפשרויות הביטוחיות במסגרת מגדל ביטוח חיים?

תוכנית מגדל ביטוח חיים כוללת מספר מוצרים המשלימים זה את זה לסך מענה ביטוחי מלא:

  1. ביטוח אובדן כושר עבודה, המבטיח כי במקרה מחלה או תאונה של המבוטח המונעים ממנו את המשך עבודתו, יזכו הוא ובני משפחתו להכנסה חודשית במטרה לפצות על אובדן השכר – זאת עד לתקופת החלמתו או עד לתום תקופת הביטוח (לרוב כשנתיים, אלא אם נרכשה הרחבה).
  2. ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי, למי שאיבדו את היכולת לעבוד במקצוע אליו הוכשרו ובו עסקו בחמש השנים שקדמו לאירוע שגרם לאובדן יכולת העבודה. ביטוח זה מבטיח, כי מי שאינו יכול לעבוד במקצוע אליו הוכשר, לא יצטרך לעבוד במקצוע כללי אחר רק על מנת להמשיך להתפרנס.
  3. מגדל חיים המבטיח הכנסה חודשית לבני המשפחה במקרה מוות של המבוטח. תקופת התשלום נמשכת למשך הזמן שהוגדר בפוליסה, בעת שנערכה על ידי המבוטח. המבוטח רשאי לקבוע לכל בן משפחה סכום שונה לתשלום ולתקופה שונה.
  4. מגדל חיים כולל גם מוצרים נוספים המאפשרים הרחבות של תוכנית הביטוח הבסיסיות – הענקת פיצוי במקרה של תאונה (אובדן כושר עבודה או מוות), פטור מהשתתפות עצמית במקרה של אובדן כושר עבודה וכן פיצוי חד פעמי למשפחה במקרה של מות המבוטח.
  5. מגדל ביטוח משכנתא – ביטוח חיים הנדרש למשכנתא, כפי שיפורט להלן.

מגדל ביטוח משכנתא – ביטוח למשכנתא ודווקא לא בבנק

העומדים בפני לקיחת משכנתא מהבנק מכירים את הדרישה לרכוש ביטוח משכנתא, שהוא למעשה ביטוח חיים. מטרתו של ביטוח המשכנתא היא להבטיח כי במקרה מוות של הלווה העיקרי, לא ייפול עול תשלום המשכנתא על שאריו, כי אם חברת הביטוח תישא בנטל.

מגדל ביטוח משכנתא מעניקה כיסוי בגובה יתרת המשכנתא שנותרה לתשלום. גובה הפוליסה החודשית הנדרשת בגין מגדל ביטוח משכנתא תלוי בגילו של המבוטח, במצבו הבריאותי ובנתונים נוספים אודותיו, כמו גם בפרטים אודות ההלוואה (היתרה לתשלום, משך תקופת ההלוואה שנותר, שיעור הריבית וסוגה ועוד).

בנוסף לביטוח החיים מציעה מגדל ביטוח משכנתא גם ביטוח מבנה, המגן גם הוא על הנכס. באמצעות ביטוח המבנה המוגדר בתוכנית מגדל ביטוח משכנתא, יפוצה הגוף הפיננסי שנתן את המשכנתא במקרה והמבנה ניזוק כתוצאה מפגעי טבע, בעיות תשתית וכו'. מגדל ביטוח משכנתא אינו ביטוח תכולה, כי אם ביטוח לנכס בלבד.

מגדל חברת לביטוח, מגדל ביטוח בריאות, מגדל ביטוח סיעודי