לקבלת הצעות מחברות ביטוח לביטוח בריאות מלא הטופס


מידע על ביטוח בריאות הפניקס

ביטוח בריאות הפניקס ביטוח בריאות – שפע מסלולים להתאמה אישית

מערכת הבריאות בישראל מציעה אמנם ביטוח בריאות ממלכתי, אולם בפירוש אינה ערוכה להשקיע את הכספים הרבים הנדרשים למתן טיפול רפואי מקיף לכל האזרחים הנדרשים לו. ביטוח הבריאות הממלכתי מציע למעשה רק ביטוח בסיסי במיוחד, המתמקד ברפואת מרפאות ורפואת חירום, אולם בעת שנדרש אדם לניתוח, להשתלה או לתרופה מתקדמת – סביר כי לא יוכל למצוא מענה במערכת הממשלתית. ביטוח בריאות הפניקס ביטוח בריאות נועד לתת מענה בדיוק למקרים האלה, בהם נדרשים האזרחים לביטוח בריאות פרטי, איכותי והמותאם במדויק לצרכיהם. ביטוח בריאות פניקס

מהו קו המוצרים של ביטוח בריאות הפניקס ביטוח בריאות?

 1. ביטוח בריאות הפניקס ביטוח בריאות המציע כיסוי מלא לניתוחים והשתלות בכל מקום בעולם, כמו גם תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.
 2. ביטוח בריאות פניקס לילדים המקנה כיסוי מלא לניתוחים והשתלות בכל העולם, כמו גם תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות. בנוסף לכל אלה, מכסה הבריאות טיפולים האופייניים לגיל הילדות.
 3. ביטוח הפניקס בריאות המקנה פיצוי במקרה של אשפוז (בין אם במצב חירום ובין אם אשפוז אלקטיבי) בדומה לביטוח רפואי.
 4. ביטוח משלים לסל הבריאות הממלכתי וביטוח משלים לשב"ן. ביטוח בריאות פניקס.
 5. ביטוח המאפשר למבוטחים לקבל פיצוי עבור ניתוח שבוצע בבתי החולים הממשלתיים או כיסוי ניתוח בבית חולים פרטי (בו ניתן לבחור גם את המנתח והמרדים).
 6. ביטוח הפניקס בריאות להשתלות ללא תקרה וכן עבור תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי. בצורה זו מקבל המבוטח כיסוי בפני כל הטיפולים והתרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות הממלכתי.
 7. ביטוח הפניקס בריאות לכל המשפחה, המציע פתרון מלא לכל סוגי הטיפולים, הניתוחים וההשתלות בארץ ובחו"ל וכן כיסוי עבור תרופות שאינן מצויות בסל הבריאות.

להלן הרחבה על כמה מהעקרונות המשותפים לתוכניות הביטוח של הפניקס בריאות

 1. כיסוי מלא לכל הניתוחים בארץ ללא הגבלת סכום הביטוח, זאת במידה והניתוח מבוצע על ידי אחד מהרופאים שיש עימם הסכם. במידה והניתוח מבוצע במוסד אחר או על ידי רופא שאינו מופיע בהסכם של הפניקס בריאות, יזכה המבוטח לשיפוי מלא של הוצאותיו.
 2. ביטוח בריאות הפניקס ביטוח בריאות פניקס מאפשר לכל מבוטחיו לבחור את הרופא המנתח, הרופא המרדים והמוסד הרפואי בו יבוצע הניתוח.
 3. במקרה של ניתוחים והשתלות בחו"ל מכסה ביטוח בריאות הפניקס ביטוח בריאות את הוצאות הניתוח, כולל שכרם של הרופא המנתח והרופא המרדים כמו גם כיסוי הוצאות המוסד הרפואי בחו"ל בו מתקיים הניתוח. בנוסף, מכסה ביטוח בריאות פניקס בריאות גם את הוצאות הטיסה של המנותח ומלווה אחד, זאת במקרה ונדרשת הטסה רפואית. במקרה שבו המבוטח הוא ילד, מעניק הפניקס בריאות כיסוי להטסה והוצאות שהיה של שני מלווים (עד לתקרה המוגדרת בפוליסה) – ביטוח בריאות פניקס.
 4. מסלולי ביטוח בריאות הפניקס ביטוח בריאות מקנים כיסוי לתרופות שאינן מצויות בסל הבריאות הממלכתי. חשוב לדעת, כי על פי הפניקס בריאות מחולקות התרופות לארבע קבוצות שעבורן מוגדרת תקרה המתאפסת אחת לשנתיים. התרופות המוצעות על ידי הפניקס בריאות כוללות תרופות המאושרות לשיווק בישראל, בארה"ב ובאיחוד האירופי, תרופות אונקולוגיות והמטו-אונקולוגיות (כולל תרופות Off Label), וכן תרופות הנכללות בסל הבריאות אולם תחת התוויה שאינה תואמת את צרכי המבוטח.
 5. בנוסף לכל אלה, מציע ביטוח בריאות הפניקס ביטוח בריאות גם כיסוי עבור ויטמינים ותוספי מזון שהומלצו למבוטח על ידי רופא מומחה.
 6. מסלולי הביטוח השונים של הפניקס בריאות מציעים עוד מוצרים ייחודיים, דוגמת מענק חד פעמי במקרה של איידס או צהבת מסוג הפטיטיס B, כיסוי הפריות מבחנה, שירותי חירום ועזרה ראשונה הקשורים בכאבי שיניים וכו'.
 7. חשוב לדעת, כי ניתן לרכוש הרחבה לביטוח הפניקס בריאות במסגרתו פטור המבוטח מתשלום פרמיה במקרה של אבטלה ממושכת או אובדן כושר עבודה.
 8. ביטוח עובדים זרים – חובה על מי שמעסיק עובדים זרים לרכוש עבורם ביטוח בריאות לעובדים זרים.

ביטויים קשורים :הפניקס חברה לביטוח, פניקס ביטוח סיעודי, פניקס ביטוח בריאות