כל בעל מקצוע חופשי חייב להצטייד בפוליסת ביטוח של אחריות מקצועית. מהי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית? מי הם בעלי המקצועי שחייבים לבטח את עצמם בביטוח אחריות מקצועית, ומהם הגורמים שהופכים את קיומה לתנאי הכרחי ומחויב במציאות?

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח שאותו רוכש בעל מקצוע שמעוניין בכיסוי ביטוחי, למקרה שבו יידרש לשלם פיצויים לצד שלישי. כלומר, בנסיבות שבהן בעל מקצוע גרם נזק לאדם אחר, במעשה או במחדל, במסגרת עבודתו ו/או פעילותו המקצועית, והניזוק תבע אותו בגין נזקיו – חברת הביטוח של בעל הפוליסה היא זו שתפצה את הניזוק. דוגמא מצוינת לכך היא במקרה של ביטוח אחריות מקצועית לרופאים. אין זה נדיר שרופא מתרשל רשלנות רפואית במסגרת הענקת טיפול רפואי, ורשלנותו גורמת לנזק למטופל. אותו רופא נתבע בתביעת רשלנות רפואית, נמצא רשלן ונדרש לשלם פיצויים לניזוק בגין נזקיו. אם יש לרופא ביטוח אחריות מקצועית, מי שישלם לניזוק איננו הרופא עצמו, אלא חברת הביטוח שמבטחת אותו.

ביטוח אחריות מקצועית – לא לרופאים בלבד

בקרב הציבור רווחת הנחה שגויה שלפיה רק רופאים ועורכי דין חשופים לתביעות רשלנות, ולפיכך הם היחידים שחייבים ביטוח אחריות מקצועית. ובכן, מדובר בטעות חמורה – כל בעל מקצוע חופשי שעובד עם קהל לקוחות חשוף לתביעות רשלנות, וישנו מגוון עצום של מעשים ומחדלים שעשויים להיחשב כרשלנות המחייבת פיצוי.

יותר תביעות רשלנות מקצועית

הסטטיסטיקה מלמדת על עליה מתמדת בשיעור תביעות הרשלנות המקצועית המוגשות לבתי המשפט בישראל בכל שנה. אמנם אין המדובר במגיפה כמו בארה"ב, שם מוגשות תביעות כגון אלו בקנה מידה רחב בהרבה, אך בהחלט מדובר במגמה מדאיגה. ציבור העובדים המקצועיים חייב לשים אליה לב ולהצטייד בביטוח מתאים, כדי למנוע חרטה כשיהיה מאוחר מדי, חלילה. מגמה זו נובעת, ככל הנראה, ממודעות הולכת וגדלה של הציבור לאפשרויות של הגשת תביעת רשלנות מקצועית, כמו גם משינוי בגישתם של בתי המשפט שממהרים יותר מבעבר להטיל אחריות על בעלי מקצוע רבים יותר, במקרים רבים יותר.

אילו בעלי מקצוע חייבים להצטייד בביטוח אחריות רפואית?

כאמור, עובדים "מקצועיים" הם הציבור הזקוק לפוליסת ביטוח אחריות מקצועית. הדגש הוא על התמקצעות, על מומחיות ועל עבודה עם הציבור. לרוב מדובר בבעלי מקצועות חופשיים – אלה זקוקים לפוליסת ביטוח אחריות מקצועית, כשהמלצה חד משמעית וחשובה זו רלוונטית לכל אנשי הרפואה (כל מי שעוסק במתן טיפול רפואי); למטפלים לסוגיהם השונים, ללא קשר לתחום התמחותם, לרבות רפואה משלימה, פרא רפואה, קוסמטיקה, טיפולים אסתטיים וכיוצא באלה; למאמנים ולמדריכי כושר; לעורכי דין ועוד. למעשה, כמעט כל מי שעובד עם קהל חשוף לתביעה בגין רשלנות, ולפיכך ראוי שיצטייד בביטוח מתאים.