הידעתם? רוב קופות החולים יכולות להציע ביטוח סיעודי עם פיצוי ל – 5 שנים בלבד!

מה עושים חולים אלו שזקוקים לסיעוד לאחר תקופה זו?

לחברות הביטוח יש פתרון!

  • השלמה לביטוח סיעודי מקופת החולים
  • כשקופת החולים מפסיקה לשלם את הקצבה הסיעודית – חברת הביטוח ממשיכה
  • קצבת פיצוי לכל החיים
  • הצטרפות עד גיל 85

שילוב בין ביטוח סיעודי דרך הקופה וביטוח משלים דרך חברת הביטוח, הוא הפתרון בעלות הנמוכה ביותר לקבלת פיצוי סיעודי לכל החיים.

פוליסה פעילה בחברות הביטוח לרוב תקבל ערכי סילוק שיזכו את המבוטח בפיצוי כספי, גם לאחר ביטולה.